Verklaring over cookies

1. Welke partijen zijn er?

In deze Cookie Statement ("Cookieverklaring") wordt verstaan onder:
"Symbiosis VZW" met zetel te Onderheide 36, 2930 Brasschaat ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0848.631.620.
"Gebruiker", "je" of "jij": iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die de website en de hierop aangeboden diensten van https://www.wonenindeliving.be gebruikt, en al dan niet in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
"Wet": art. 129 Wet betreffende de elektronische communicatie, zoals gewijzigd door W 2012-07-10/04, art. 90, 017; (inwerkingtreding : 04-08-2012) (URL).

2. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites op je lokale computer worden geplaatst. Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben: zo heb je technische cookies (bijvoorbeeld bij taalinstellingen), sessiecookies (tijdelijke cookies) en tracking cookies (cookies die je gedrag op de website gaan volgen en bijhouden, om je op die manier een meer optimale gebruikservaring te kunnen aanbieden).

De Belgische telecommunicatiewet bevat enkele bepalingen rond cookies, en het gebruik ervan op websites. De Belgische implementatie is afgeleid van de Europese e-Privacy richtlijn, wat impliceert dat het cookiegebruik en de cookiewetgeving in elk Europees land anders wordt geregeld.

3. Welk nut hebben deze cookies?

Symbiosis VZW wil je zo goed mogelijk informeren over deze nieuwe wetgeving, en over welke cookies zij gebruikt. Cookies helpen Symbiosis VZW om je bezoek aan de website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld een taalkeuze, een nieuwsbrief, et cetera), en om je meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen.

Als je de website van Symbiosis VZW wil consulteren, is het aan te raden dat je cookies ingeschakeld hebt.

4. Wat voor cookies gebruikt Symbiosis VZW?

Om de website van Symbiosis VZW te consulteren, is het aan te raden om cookies te activeren op je computer, tablet of mobiele telefoon. Zonder ingeschakelde cookies is het mogelijk dat wij niet in staat zijn om je een probleemloos bezoek op onze website te garanderen.

Onze cookies zijn noodzakelijk voor een correcte functionaliteit van de website. Deze cookies kan je niet weigeren.

Functionele cookies

lang
Functionele cookie: bewaren van taal(keuze).
currentitem
Functionele cookie: het laatst getoonde nieuwsbericht bijhouden.

Vragen?

Mocht je na het lezen van deze Cookieverklaring toch nog vragen of opmerkingen rond cookies hebben, kan je steeds contact opnemen via info@wonenindeliving.be.