Wat ?

We gaan op zoek naar geschikte locaties, plekken met een ziel ,  die moeten voldoen aan een aantal basiscriteria ( locatie, voldoende ruimte, geschikte partners in de buurt, goede mobiliteit, …. ) en waar we een architecturale baken kunnen neerzetten voor een groep van een 25tal bewoners. Dit in samenwerking met de lokale overheden, architect, bouwaannemer en bovenal de toekomstige bewoners zelf!

We brengen tevens een groep geïnteresseerden bij elkaar en bouwen aan een hechte toekomstige bewonersgroep die in een inspirerende  omgeving voor elkaar zorg willen dragen en dit uitstraalt naar de buurt.

Wij begeleiden de geïnteresseerden doorheen het groepsvormingsproces met professionele coaches en blijven ook de jaren nadien ten dienste van de bewoners.   Bovenal willen we immers ontzorgen en de lasten tot een minimum beperken zodat zoveel mogelijk tijd als kwali-tijd ervaren wordt, volgens eigen wens en ritme.