Wat ?

Symbiosis gaat op zoek naar geschikte locaties, plekken met een ziel, die voldoen aan een aantal basiscriteria ( locatie, voldoende ruimte, geschikte partners in de buurt, goede mobiliteit, …. ) en waar we een inspirerende architectuur kunnen uitrollen voor een onze toekomstige bewoners. 

We brengen tevens een groep geïnteresseerden bij elkaar en bouwen aan een hechte bewonersgroep, open naar elkaar en naar de buurt. 

Wij begeleiden de toekomstige bewoners doorheen het groepsvormingsproces met professionele coaches en blijven ook de jaren nadien ten dienste van de bewoners.  Bovenal willen we ondersteunen daar waar gewenst en de lasten tot een minimum beperken zodat zoveel mogelijk tijd als kwali-tijd ervaren wordt, volgens eigen wens en ritme.